Fägatan vid Grindhus

Äng är åkers moder hette det. Innan konstgödsel introducerades var bönderna beroende av djurens gödsel för att sprida på åkrarna. Så ju mer betesmark (äng) du hade, ju mer åker kunde du odla.

Kategori: Etikett: